Social Skills

Sociala färdigheter

Svensk definition

Den uppsättning förmågor hos en individ som krävs för att interagera och kommunicera med andra på ett framgångsrikt sätt, både verbalt och icke-verbalt, genom gester, kroppsspråk och personligt uppträdande.

Engelsk definition

The personal set of abilities required to successfully interact and communicate with others, both verbally and non-verbally through gestures, body language and personal appearance.

Svenska synonymer

Social kompetens Social förmåga

Engelska synonymer

Skill, Social Skills, Social Social Skill Social Abilities Abilities, Social Ability, Social Social Ability Interpersonal Skills Interpersonal Skill Skill, Interpersonal Skills, Interpersonal Social Competence Competence, Social