Intergenerational Relations

Generationsrelationer

Svensk definition

Förhållanden mellan individer av olika generationer. Häri ingår t ex kommunikation, omsorg, ansvarighet, lojalitet och även konflikter mellan besläktade eller icke-besläktade individer.

Engelsk definition

The interactions between individuals of different generations. These interactions include communication, caring, accountability, loyalty, and even conflict between related or non-related individuals.

Svenska synonymer

Generationsklyfta Relationer mellom generationer Lämna boet

Engelska synonymer

Relations, Intergenerational Intergenerational Relation Relation, Intergenerational Generation Gap Gap, Generation Gaps, Generation Generation Gaps Nest Leaving