Dissent and Disputes

Oenighet och tvister

Svensk definition

Åsiktsskillnader eller oenighet som kan uppstå t ex mellan vårdgivare och patienter eller deras anhöriga, eller i syn på politisk styrning.

Engelsk definition

Differences of opinion or disagreements that may arise, for example, between health professionals and patients or their families, or against a political regime.

Svenska synonymer

Oenighet mellan hälsopersonal och patient Oenighet mellan hälsopersonal och familj Politisk oenighet Meningsskiljaktighet Tvist

Engelska synonymer

Disputes and Dissent Dissent And Dispute And Dispute, Dissent And Disputes, Dissent Dispute, Dissent And Disputes, Dissent And Professional-Patient Disagreement Disagreement, Professional-Patient Disagreements, Professional-Patient Professional Patient Disagreement Professional-Patient Disagreements Political Dissent Dissent, Political Professional-Family Disagreement Disagreement, Professional-Family Disagreements, Professional-Family Professional Family Disagreement Professional-Family Disagreements Disputes Dispute Dissent