Trust

Tilltro

Svensk definition

Förtroende för eller tillit till en person eller sak.

Engelsk definition

Confidence in or reliance on a person or thing.

Svenska synonymer

Tillit

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.