Interprofessional Relations

Relationer inom yrkesgrupper

Svensk definition

Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.

Engelsk definition

The reciprocal interaction of two or more professional individuals.

Svenska synonymer

Interprofessionellt samarbete Medicink etikett Vett och etikett inom medicin Tvärvetenskapligt samarbete Yrkesrelationer

Engelska synonymer

Relations, Interprofessional Etiquette, Medical Medical Etiquette