Catalepsy

Katalepsi

Svensk definition

Ett tillstånd av passivitet, svag reaktion på stimuli och en tendens att förbli i en orörlig kroppsställning. Armar och ben hålls kvar i en vaxartad stelhet i den ställning de råkat få, kortare eller längre tid. Katalepsi kan vara förknippad med psykotiska störningar, som t ex schizofreni, neurotoxiska drogeffekter och andra tillstånd.

Engelsk definition

A condition characterized by inactivity, decreased responsiveness to stimuli, and a tendency to maintain an immobile posture. The limbs tend to remain in whatever position they are placed (waxy flexibility). Catalepsy may be associated with PSYCHOTIC DISORDERS (e.g., SCHIZOPHRENIA, CATATONIC), nervous system drug toxicity, and other conditions.

Svenska synonymer

Stelhetstillstånd Flexibilitas cerea Stupor vigilans Kataton stupor

Engelska synonymer

Catalepsies Anochlesia Anochlesias Cerea Flexibilitas Flexibilitas, Cerea Flexibility, Waxy Flexibilities, Waxy Waxy Flexibilities Waxy Flexibility