Freezing Reaction, Cataleptic

Kataleptisk reaktion

Svensk definition

Reaktion framkallad av en hotfull situation och kännetecknad av avstannade kroppsrörelser, med undantag för andning, och bibehållande av en orörlig ställning.

Engelsk definition

An induced response to threatening stimuli characterized by the cessation of body movements, except for those that are involved with BREATHING, and the maintenance of an immobile POSTURE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cataleptic Freezing Reaction Cataleptic Freezing Reactions Freezing Reactions, Cataleptic Reaction, Cataleptic Freezing Reactions, Cataleptic Freezing Cataleptic Immobilization Reaction Cataleptic Immobilization Reactions Immobilization Reactions, Cataleptic Reaction, Cataleptic Immobilization Reactions, Cataleptic Immobilization Immobilization Reaction, Cataleptic