Immobilization

Immobilisering

Svensk definition

Upphörande av rörelse i hela eller delar av kroppen genom fysisk vilja eller på kemisk väg genom analgesi, genom bruk av lugnande medel eller neuromuskulära icke-depolariserande medel. Hit räknas även experimentella förlopp, genomförda för bedömning av de fysiologiska effekterna av immobilisering.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypokinesia, Experimental Experimental Hypokinesia Experimental Hypokinesias Hypokinesias, Experimental