Neuromuscular Nondepolarizing Agents

Neuromuskulära icke-depolariserande medel

Svensk definition

Läkemedel som blockerar signalöverföringen vid nerv-skelettmuskelförbindelsen utan att orsaka depolarisering av den motoriska ändplattan. De hindrar acetylkolin att utlösa muskelsammandragning och används för muskelavslappning i samband med elchockbehandling, vid kramptillstånd och som tillägg vid narkos.

Engelsk definition

Drugs that interrupt transmission at the skeletal neuromuscular junction without causing depolarization of the motor end plate. They prevent acetylcholine from triggering muscle contraction and are used as muscle relaxants during electroshock treatments, in convulsive states, and as anesthesia adjuvants.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Neuromuscular Nondepolarizing Nondepolarizing Agents, Neuromuscular Curariform Drugs Drugs, Curariform Nondepolarizing Blockers Blockers, Nondepolarizing Neuromuscular Blocking Agents, Competitive Curare-Like Agents Agents, Curare-Like Curare Like Agents Muscle Relaxants, Non-Depolarizing Muscle Relaxants, Non Depolarizing Non-Depolarizing Muscle Relaxants