Neuromuscular Blocking Agents

Neuromuskulära blockerare

Svensk definition

Läkemedel som blockerar överföringen av nervsignaler vid nerv-skelettmuskelförbindelsen. Det finns två typer, kompetitiva, stabiliserande, neuromuskulära icke-depolariserande medel och icke-kompetitiva, neuromuskulära depolariserande medel. Båda hindrar acetylkolin från att utlösa muskelsammandragning, och de används som komplement vid narkos, som avslappnande medel i samband med elektrochock, vid kramptillstånd osv.

Engelsk definition

Drugs that interrupt transmission of nerve impulses at the skeletal neuromuscular junction. They can be of two types, competitive, stabilizing blockers (NEUROMUSCULAR NONDEPOLARIZING AGENTS) or noncompetitive, depolarizing agents (NEUROMUSCULAR DEPOLARIZING AGENTS). Both prevent acetylcholine from triggering the muscle contraction and they are used as anesthesia adjuvants, as relaxants during electroshock, in convulsive states, etc.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Neuromuscular Blocking Blocking Agents, Neuromuscular Neuromuscular Blockers Blockers, Neuromuscular Neuromuscular Blocker Blocker, Neuromuscular Neuromuscular Blocking Agent Agent, Neuromuscular Blocking Blocking Agent, Neuromuscular