Neuromuscular Depolarizing Agents

Neuromuskulära depolariserande medel

Svensk definition

Läkemedel som bryter signalöverföringen vid nerv-muskelförbindelsen genom ihållande depolarisering av den motoriska ändplattan. Dessa preparat används främst som hjälpmedel för skelettmuskelavslappning vid operationsnarkos.

Engelsk definition

Drugs that interrupt transmission at the skeletal neuromuscular junction by causing sustained depolarization of the motor end plate. These agents are primarily used as adjuvants in surgical anesthesia to cause skeletal muscle relaxation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Neuromuscular Depolarizing Depolarizing Agents, Neuromuscular Depolarizing Blockers Blockers, Depolarizing Depolarizing Muscle Relaxants Relaxants, Depolarizing Muscle Muscle Relaxants, Depolarizing