Analgesia

Smärtlindring

Svensk definition

Metoder för smärtlindring som kan användas tillsammans med eller istället för smärtstillande medel.

Engelsk definition

Methods of PAIN relief that may be used with or in place of ANALGESICS.

Svenska synonymer

Analgesi

Engelska synonymer

Analgesias