Tremor

Tremor

Svensk definition

Cyklisk (regelbunden) rörelse i en kroppsdel som antingen representerar en fysiologisk process eller utgör tecken på sjukdomstillstånd. Intentionstremor, en vanlig manifestation av sjukdom i lillhjärnan, förstärks av rörelse. Vilotremor, däremot, är som kraftigast när det inte föreligger något försök till viljerörelse och är en relativt vanlig manifestation av Parkinsons sjukdom.

Engelsk definition

Cyclical movement of a body part that can represent either a physiologic process or a manifestation of disease. Intention or action tremor, a common manifestation of CEREBELLAR DISEASES, is aggravated by movement. In contrast, resting tremor is maximal when there is no attempt at voluntary movement, and occurs as a relatively frequent manifestation of PARKINSON DISEASE.

Svenska synonymer

Skälvning Darrning

Engelska synonymer

Tremors Tremor, Semirhythmic Semirhythmic Tremor Semirhythmic Tremors Tremors, Semirhythmic Static Tremor Static Tremors Tremor, Static Tremors, Static Tremor, Limb Limb Tremor Limb Tremors Tremors, Limb Tremor, Muscle Muscle Tremor Muscle Tremors Tremors, Muscle Tremor, Neonatal Neonatal Tremor Neonatal Tremors Tremors, Neonatal Tremor, Nerve Nerve Tremor Nerve Tremors Tremors, Nerve Action Tremor Action Tremors Tremor, Action Tremors, Action Intention Tremor Intention Tremors Tremor, Intention Tremors, Intention Coarse Tremor Coarse Tremors Tremor, Coarse Tremors, Coarse Continuous Tremor Continuous Tremors Tremor, Continuous Tremors, Continuous Darkness Tremor Darkness Tremors Tremor, Darkness Tremors, Darkness Fine Tremor Fine Tremors Tremor, Fine Tremors, Fine Intermittent Tremor Intermittent Tremors Tremor, Intermittent Tremors, Intermittent Involuntary Quiver Involuntary Quivers Quiver, Involuntary Quivers, Involuntary Massive Tremor Massive Tremors Tremor, Massive Tremors, Massive Passive Tremor Passive Tremors Tremor, Passive Tremors, Passive Persistent Tremor Persistent Tremors Tremor, Persistent Tremors, Persistent Pill Rolling Tremor Pill Rolling Tremors Rolling Tremor, Pill Rolling Tremors, Pill Tremor, Pill Rolling Tremors, Pill Rolling Resting Tremor Resting Tremors Tremor, Resting Tremors, Resting Rest Tremor Rest Tremors Tremor, Rest Tremors, Rest Tremor, Perioral Perioral Tremor Perioral Tremors Tremors, Perioral Saturnine Tremor Saturnine Tremors Tremor, Saturnine Tremors, Saturnine Senile Tremor Senile Tremors Tremor, Senile Tremors, Senile