Cerebellar Diseases

Lillhjärnans sjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar som påverkar lillhjärnans struktur och funktioner. De viktigaste symtomen på funktionsrubbning i lillhjärnan är dysmetri, ataktisk gång och muskelslapphet.

Engelsk definition

Diseases that affect the structure or function of the cerebellum. Cardinal manifestations of cerebellar dysfunction include dysmetria, GAIT ATAXIA, and MUSCLE HYPOTONIA.

Svenska synonymer

Cerebellära sjukdomar

Engelska synonymer

Cerebellar Disease Disease, Cerebellar Cerebellum Diseases Cerebellum Disease Disease, Cerebellum Cerebellar Syndromes Cerebellar Syndrome Syndrome, Cerebellar Cerebellar Disorders Cerebellar Disorder Disorder, Cerebellar Cerebellar Dysfunction Cerebellar Dysfunctions Dysfunction, Cerebellar