Cerebellar Ataxia

Cerebellär ataxi

Svensk definition

Bristande rörelsesamordning till följd av skada eller sjukdom i lillhjärnan. Typiskt är för vidlyftiga eller för otillräckliga rörelser i lemmarna (dysmetri), darrningar i samband med rörelse (intenti onstremor), nedsatt kraft och rytm vid snabb rörelseväxling (adiadokokinesi) och ataktisk gång.

Engelsk definition

Incoordination of voluntary movements that occur as a manifestation of CEREBELLAR DISEASES. Characteristic features include a tendency for limb movements to overshoot or undershoot a target (dysmetria), a tremor that occurs during attempted movements (intention TREMOR), impaired force and rhythm of diadochokinesis (rapidly alternating movements), and GAIT ATAXIA. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p90)

Svenska synonymer

Ataxi, cerebellär Cerebral ataxi Dysmetri Hypermetri

Engelska synonymer

Cerebellar Incoordination Cerebellar Incoordinations Incoordination, Cerebellar Incoordinations, Cerebellar Ataxia, Cerebellar Ataxias, Cerebellar Cerebellar Ataxias Cerebellar Hemiataxia Cerebellar Hemiataxias Hemiataxia, Cerebellar Hemiataxias, Cerebellar Cerebellar Dysmetria Cerebellar Dysmetrias Dysmetria, Cerebellar Dysmetrias, Cerebellar Dysmetria Dysmetrias Hypermetria Hypermetrias Adiadochokinesis Adiadochokineses