Dyskinesia, Drug-Induced

Läkemedelsframkallad dyskinesi

Svensk definition

Onormala rörelser, som t ex hyperkinesi, hypokinesi, darrningar och dystoni, i samband med bruk av vissa läkemedel. Ansiktets, bålens, nackens och lemmarnas muskler påverkas mest. Tardiv dyskinesi är en form av hyperkinesi med onormala rörelser i ansiktet, tungan och nacken som uppträder vid behandling med neuroleptika.

Engelsk definition

Abnormal movements, including HYPERKINESIS; HYPOKINESIA; TREMOR; and DYSTONIA, associated with the use of certain medications or drugs. Muscles of the face, trunk, neck, and extremities are most commonly affected. Tardive dyskinesia refers to abnormal hyperkinetic movements of the muscles of the face, tongue, and neck associated with the use of neuroleptic agents (see ANTIPSYCHOTIC AGENTS). (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1199)

Svenska synonymer

Läkemedelsinducerad dyskinesi

Engelska synonymer

Drug-Induced Dyskinesia Drug-Induced Dyskinesias Dyskinesia, Drug Induced Dyskinesias, Drug-Induced Dyskinesia, Medication-Induced Dyskinesia, Medication Induced Dyskinesias, Medication-Induced Medication-Induced Dyskinesias Medication-Induced Dyskinesia Medication Induced Dyskinesia