Optic Atrophy

Optikusatrofi

Svensk definition

Förtvining av synnerven som kan vara ärftlig eller förvärvad. Glaukom, ischemi, inflammation, kroniskt förhöjt ögontryck, toxiner, synnervskompression och ärftliga tillstånd (ärftliga optikusatrofier) är relativt vanliga orsaker.

Engelsk definition

Atrophy of the optic disk which may be congenital or acquired. This condition indicates a deficiency in the number of nerve fibers which arise in the RETINA and converge to form the OPTIC DISK; OPTIC NERVE; OPTIC CHIASM; and optic tracts. GLAUCOMA; ISCHEMIA; inflammation, a chronic elevation of intracranial pressure, toxins, optic nerve compression, and inherited conditions (see OPTIC ATROPHIES, HEREDITARY) are relatively common causes of this condition.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Atrophy, Optic