Glaucoma

Grön starr

Svensk definition

En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.

Engelsk definition

An ocular disease, occurring in many forms, having as its primary characteristics an unstable or a sustained increase in the intraocular pressure which the eye cannot withstand without damage to its structure or impairment of its function. The consequences of the increased pressure may be manifested in a variety of symptoms, depending upon type and severity, such as excavation of the optic disk, hardness of the eyeball, corneal anesthesia, reduced visual acuity, seeing of colored halos around lights, disturbed dark adaptation, visual field defects, and headaches. (Dictionary of Visual Science, 4th ed)

Svenska synonymer

Glaukom

Engelska synonymer

Glaucomas