Glaucoma, Neovascular

Glaukom, neovaskulärt

Svensk definition

En sekundär form av glaukom som utvecklas till följd av annan ögonsjukdom och beror på nybildning av kärl i den främre kammarens vinkel.

Engelsk definition

A form of secondary glaucoma which develops as a consequence of another ocular disease and is attributed to the forming of new vessels in the angle of the anterior chamber.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glaucomas, Neovascular Neovascular Glaucoma Neovascular Glaucomas