Glaucoma, Open-Angle

Öppenvinkelglaukom

Svensk definition

En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.

Engelsk definition

Glaucoma in which the angle of the anterior chamber is open and the trabecular meshwork does not encroach on the base of the iris.

Svenska synonymer

Primär öppenvinkelglaukom Simplexglaukom Sekundärt öppenvinkelglaukom

Engelska synonymer

Open-Angle Glaucomas Glaucoma, Compensated Compensated Glaucoma Open-Angle Glaucoma Glaucoma, Open Angle Open Angle Glaucoma Open Angle Glaucomas Glaucoma, Pigmentary Pigmentary Glaucoma Glaucoma, Simple Simple Glaucoma Glaucoma Simplex Simplex, Glaucoma Simplices, Glaucoma Glaucoma, Compensative Compensative Glaucoma Glaucoma, Primary Open Angle Primary Open Angle Glaucoma Chronic Primary Open Angle Glaucoma Secondary Open Angle Glaucoma Glaucoma, Secondary Open Angle