Hydrophthalmos

Hydroftalmi

Svensk definition

Medfött, vidvinkligt glaukom till följd av missbildning av synvinkelstrukturerna och ökat intraokulärt tryck och ögonförstoring. Tillståndet behandlas både medicinskt och kirurgiskt.

Engelsk definition

Congenital open-angle glaucoma that results from dysgenesis of the angle structures accompanied by increased intraocular pressure and enlargement of the eye. Treatment is both medical and surgical.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Buphthalmos