Filtering Surgery

Fistulerande ingrepp

Svensk definition

Ett kirurgiskt ingrepp som används för behandling av glaukom, och som innebär anläggande av en öppning för genomströmning av vätska från den främre kammaren till en blåsa under bindhinnan, varvid trycket i ögat minskas.

Engelsk definition

A surgical procedure used in treatment of glaucoma in which an opening is created through which aqueous fluid may pass from the anterior chamber into a sac created beneath the conjunctiva, thus lowering the pressure within the eye. (Hoffman, Pocket Glossary of Ophthalmologic Terminology, 1989)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Surgery, Filtration Filtration Surgery Surgery, Filtering