Dementia

Demens

Svensk definition

Ett förvärvat, organiskt, mentalt sjukdomstillstånd med förlust av intellektuell förmåga i så svår grad att sociala och arbetslivsfunktioner störs. Funktionsstörningen är mångfaceterad och omfattar minnesförmåga, beteende, personlighet, omdöme, rymduppfattning, språk, abstraktionsförmåga och andra handlingsfunktioner. Den intellektuella försämringen är oftast progressiv och förskonar inledningsvis medvetandet.

Engelsk definition

An acquired organic mental disorder with loss of intellectual abilities of sufficient severity to interfere with social or occupational functioning. The dysfunction is multifaceted and involves memory, behavior, personality, judgment, attention, spatial relations, language, abstract thought, and other executive functions. The intellectual decline is usually progressive, and initially spares the level of consciousness.

Svenska synonymer

Senil paranoid demens Familjär demens

Engelska synonymer

Dementias Amentia Amentias Senile Paranoid Dementia Dementias, Senile Paranoid Paranoid Dementia, Senile Paranoid Dementias, Senile Senile Paranoid Dementias Familial Dementia Dementia, Familial Dementias, Familial Familial Dementias