Pituitary Apoplexy

Hypofysär apoplexi

Svensk definition

Plötslig blödning eller ischemisk nekros i hypofysen som kan medföra akut synförlust, svår huvudvärk, hjärnhinnereaktioner, kranialnervförlamning, panhypopituitarism, och i sällsynta fall koma. Den vanligaste orsaken är blödning i samband med hypofysadenom. Även ischemi, hjärnhinneinflammation, högt intrakraniellt tryck och andra sjukdomstecken kan hänga samman med detta tillstånd.

Svenska synonymer

Hypofysnekros

Engelska synonymer

Apoplexy, Pituitary