Pituitary Neoplasms

Hypofystumörer

Svensk definition

Tumörer som primärt uppstår i eller bildas som metastaser i hypofysen. De flesta hypofystumörer är adenom, vilka indelas i icke hormonproducerande och hormonproducerande former. De hormonproducerande klassificeras vidare utifrån den hormontyp de utsöndrar. Hypofysadenom kan även beskrivas genom färgningsegenskaper (basofila adenom, acidofila adenom och kromofoba adenom). Hypofystumörer kan utöva tryck på angränsande vävnadsstrukturer, inkl. hypotalamus. flera kranialnerver och synnervskorsningen. I det senare fallet kan dubbelsidig, temporal halvsyn uppstå.

Engelsk definition

Neoplasms which arise from or metastasize to the PITUITARY GLAND. The majority of pituitary neoplasms are adenomas, which are divided into non-secreting and secreting forms. Hormone producing forms are further classified by the type of hormone they secrete. Pituitary adenomas may also be characterized by their staining properties (see ADENOMA, BASOPHIL; ADENOMA, ACIDOPHIL; and ADENOMA, CHROMOPHOBE). Pituitary tumors may compress adjacent structures, including the HYPOTHALAMUS, several CRANIAL NERVES, and the OPTIC CHIASM. Chiasmal compression may result in bitemporal HEMIANOPSIA.

Svenska synonymer

Hypofyscancer Hypofysadenom Hypofyskarcinom

Engelska synonymer

Neoplasm, Pituitary Neoplasms, Pituitary Pituitary Neoplasm Pituitary Tumors Pituitary Tumor Tumor, Pituitary Tumors, Pituitary Pituitary Adenoma Adenoma, Pituitary Adenomas, Pituitary Pituitary Adenomas Pituitary Carcinoma Carcinoma, Pituitary Carcinomas, Pituitary Pituitary Carcinomas Cancer of the Pituitary Pituitary Cancer Cancer, Pituitary Cancers, Pituitary Cancer of Pituitary Pituitary Cancers