Hypothalamic Diseases

Hypotalamussjukdomar

Svensk definition

Tumörsjukdomar, inflammationer, infektioner eller andra sjukdomstillstånd i hypotalamus. Kliniska symtom är aptitstörningar, störningar i det autonoma nervsystemet, sömnstörningar, beteenderubbningar beroende på funktionsstörningar i det limbiska systemet, och neuroendokrina störningar.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Hypothalamic Diseases, Hypothalamic Hypothalamic Disease Hypothalamic Dysfunction Syndromes Dysfunction Syndrome, Hypothalamic Dysfunction Syndromes, Hypothalamic Hypothalamic Dysfunction Syndrome Syndrome, Hypothalamic Dysfunction Syndromes, Hypothalamic Dysfunction Hypothalamic Dysinhibition Syndrome Dysinhibition Syndrome, Hypothalamic Dysinhibition Syndromes, Hypothalamic Hypothalamic Dysinhibition Syndromes Syndrome, Hypothalamic Dysinhibition Syndromes, Hypothalamic Dysinhibition Pituitary Diencephalic Syndrome Diencephalic Syndrome, Pituitary Diencephalic Syndromes, Pituitary Pituitary Diencephalic Syndromes Syndromes, Pituitary Diencephalic Hypothalamic Pseudopuberty Hypothalamic Pseudopuberties Pseudopuberties, Hypothalamic Pseudopuberty, Hypothalamic Hypothalamic-Adenohypophyseal Disorders Disorder, Hypothalamic-Adenohypophyseal Disorders, Hypothalamic-Adenohypophyseal Hypothalamic Adenohypophyseal Disorders Hypothalamic-Adenohypophyseal Disorder Hypothalamic-Neurohypophyseal Disorders Disorder, Hypothalamic-Neurohypophyseal Disorders, Hypothalamic-Neurohypophyseal Hypothalamic Neurohypophyseal Disorders Hypothalamic-Neurohypophyseal Disorder Froehlich's Syndrome Froehlich Syndrome Froehlichs Syndrome Syndrome, Froehlich's Hypothalamic Overactivity Syndrome Hypothalamic Overactivity Syndromes Overactivity Syndrome, Hypothalamic Overactivity Syndromes, Hypothalamic Syndrome, Hypothalamic Overactivity Syndromes, Hypothalamic Overactivity