Sleep Wake Disorders

Sömn- och vakenhetsstörningar

Svensk definition

Onormalt sömn- och vakenhetsmönster som hänger samman med dygnsrytmen och som påverkar längden, hålltiderna eller stabiliteten i sömn-vakenhetscykeln i förhållande till dygnet.

Engelsk definition

Abnormal sleep-wake schedule or pattern associated with the CIRCADIAN RHYTHM which affect the length, timing, and/or rigidity of the sleep-wake cycle relative to the day-night cycle.

Svenska synonymer

Sömnstörningar Kort sömnbehov Stort sömnbehov

Engelska synonymer

Disorder, Sleep Wake Disorders, Sleep Wake Sleep Wake Disorder Wake Disorder, Sleep Wake Disorders, Sleep Subwakefullness Syndrome Subwakefullness Syndromes Syndrome, Subwakefullness Syndromes, Subwakefullness Sleep Disorders Disorder, Sleep Disorders, Sleep Sleep Disorder Sleep-Related Neurogenic Tachypnea Neurogenic Tachypnea, Sleep-Related Neurogenic Tachypneas, Sleep-Related Sleep Related Neurogenic Tachypnea Sleep-Related Neurogenic Tachypneas Tachypnea, Sleep-Related Neurogenic Tachypneas, Sleep-Related Neurogenic Long Sleeper Syndrome Long Sleeper Syndromes Sleeper Syndrome, Long Sleeper Syndromes, Long Syndrome, Long Sleeper Syndromes, Long Sleeper Short Sleeper Syndrome Short Sleeper Syndromes Sleeper Syndrome, Short Sleeper Syndromes, Short Syndrome, Short Sleeper Syndromes, Short Sleeper Short Sleep Phenotype Phenotype, Short Sleep Phenotypes, Short Sleep Short Sleep Phenotypes Sleep Phenotypes, Short