Parasomnias

Parasomnier

Svensk definition

Rörelser eller beteenden som hänger samman med sömn, sömnstadier eller delvist uppvaknande och som kan försämra upprätthållandet av sömnen. Parasomnier delas i allmänhet in i fyra grupper: uppvaknandestörningar, sömn-vakenhetsstörningar, parasomnier i REM-sömn och icke-specifika parasomnier.

Engelsk definition

Movements or behaviors associated with sleep, sleep stages, or partial arousals from sleep that may impair sleep maintenance. Parasomnias are generally divided into four groups: arousal disorders, sleep-wake transition disorders, parasomnias of REM sleep, and nonspecific parasomnias. (From Thorpy, Sleep Disorders Medicine, 1994, p191)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Parasomnia Sleep-Related Abnormal Swallowing Syndrome Sleep Related Abnormal Swallowing Syndrome Sleep Drunkenness Drunkenness, Sleep Drunkennesses, Sleep Sleep Drunkennesses Neonatal Sleep Myoclonus, Benign Myoclonus, Benign Neonatal Sleep Benign Neonatal Sleep Myoclonus Sensory Paroxysms, Sleep Paroxysm, Sleep Sensory Paroxysms, Sleep Sensory Sensory Paroxysm, Sleep Sleep Sensory Paroxysm Sleep Sensory Paroxysms