Dyssomnias

Dyssomnier

Svensk definition

En bred kategori sömnstörningar som kännetecknas av antingen hypersomni eller sömnlöshet. De tre huvudsakliga underkategorierna innefattar inneboende störningar (beroende på kroppsegna omständigheter), yttre störningar (beroende på omgivande miljö eller sjukdom) samt dygnsrytmsförskjutningar.

Engelsk definition

A broad category of sleep disorders characterized by either hypersomnolence or insomnia. The three major subcategories include intrinsic (i.e., arising from within the body) (SLEEP DISORDERS, INTRINSIC), extrinsic (secondary to environmental conditions or various pathologic conditions), and disturbances of circadian rhythm. (From Thorpy, Sleep Disorders Medicine, 1994, p187)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dyssomnia Sleep Disorders, Extrinsic Extrinsic Sleep Disorder Extrinsic Sleep Disorders Sleep Disorder, Extrinsic Limit-Setting Sleep Disorder Limit Setting Sleep Disorder Limit-Setting Sleep Disorders Sleep Disorders, Limit-Setting Sleep Disorder, Limit-Setting Sleep Disorder, Limit Setting Nocturnal Eating-Drinking Syndrome Eating-Drinking Syndrome, Nocturnal Eating-Drinking Syndromes, Nocturnal Nocturnal Eating Drinking Syndrome Nocturnal Eating-Drinking Syndromes Syndrome, Nocturnal Eating-Drinking Syndromes, Nocturnal Eating-Drinking Adjustment Sleep Disorder Adjustment Sleep Disorders Sleep Disorders, Adjustment Sleep Disorder, Adjustment Environmental Sleep Disorder Environmental Sleep Disorders Sleep Disorders, Environmental Sleep Disorder, Environmental