Sleep Disorders, Intrinsic

Intrinsisk sömnstörning

Svensk definition

Dyssomnier (dvs. insomningsproblem eller onormalt stort sömnbehov) som hänger samman med funktionsnedsättningar i interna sömnmekanismer eller som beror på ett sömn-relaterat medicinskt tillstånd (sömnapné, posttraumatiska sömnstörningar, m.fl.).

Engelsk definition

Dyssomnias (i.e., insomnias or hypersomnias) associated with dysfunction of internal sleep mechanisms or secondary to a sleep-related medical disorder (e.g., sleep apnea, post-traumatic sleep disorders, etc.). (From Thorpy, Sleep Disorders Medicine, 1994, p187)

Svenska synonymer

Posttraumatisk hypersomni Missuppfattad sömnstatus

Engelska synonymer

Intrinsic Sleep Disorder Sleep Disorder, Intrinsic Intrinsic Sleep Disorders Sleep State Misperception Sleep State Misperceptions Hypersomnia, Post-Traumatic Hypersomnia, Post Traumatic Hypersomnias, Post-Traumatic Post-Traumatic Hypersomnia Post-Traumatic Hypersomnias Hypersomnia, Posttraumatic Hypersomnias, Posttraumatic Posttraumatic Hypersomnia Posttraumatic Hypersomnias