Disorders of Excessive Somnolence

Onormalt stort sömnbehov

Svensk definition

Störningar kännetecknade av hypersomni under normal vakenhetstid som kan försämra kognitiva funktioner. Undertyper omfattar primära hypersomnitillstånd (som t ex idiopatisk hypersomni, narkolepsi och Kleine-Levins syndrom) och sekundära hypersomnitillstånd, där extrem sömnighet kan hänföras till någon känd orsak (t ex läkemedelseffekter, psykiska störningar och sömnapnésyndromet).

Engelsk definition

Disorders characterized by hypersomnolence during normal waking hours that may impair cognitive functioning. Subtypes include primary hypersomnia disorders (e.g., IDIOPATHIC HYPERSOMNOLENCE; NARCOLEPSY; and KLEINE-LEVIN SYNDROME) and secondary hypersomnia disorders where excessive somnolence can be attributed to a known cause (e.g., drug affect, MENTAL DISORDERS, and SLEEP APNEA SYNDROME). (From J Neurol Sci 1998 Jan 8;153(2):192-202; Thorpy, Principles and Practice of Sleep Medicine, 2nd ed, p320)

Svenska synonymer

Hypersomni Hypersomnolens Sjukligt sömnbehov Återkommande hypersomni

Engelska synonymer

Excessive Somnolence Disorder Somnolence Disorder, Excessive DOES (Disorders of Excessive Somnolence) DOESs (Disorders of Excessive Somnolence) Excessive Somnolence Disorders Hypersomnolence Disorders Hypersomnolence Disorder Hypersomnolence Disorders, Primary Hypersomnolence Disorder, Primary Primary Hypersomnolence Disorder Primary Hypersomnolence Disorders Primary Hypersomnia Disorders Hypersomnia Disorder, Primary Primary Hypersomnia Disorder Hypersomnia Hypersomnias Daytime Somnolence Daytime Somnolences Somnolence, Daytime Daytime Sleepiness Daytime Sleepinesses Sleepiness, Daytime Hypersomnia, Recurrent Recurrent Hypersomnia Recurrent Hypersomnias Excessive Daytime Sleepiness Daytime Sleepiness, Excessive Excessive Daytime Sleepinesses Sleepiness, Excessive Daytime Hypersomnolence Hypersomnolence Disorders, Secondary Hypersomnolence Disorder, Secondary Secondary Hypersomnolence Disorder Secondary Hypersomnolence Disorders Secondary Hypersomnia Disorders Hypersomnia Disorder, Secondary Secondary Hypersomnia Disorder