Sleep Apnea Syndromes

Sömnapné

Svensk definition

Syndrom kännetecknade av flera andningsuppehåll under sömnen som orsakar delvisa uppvaknanden och stör upprätthållandet av sömnen. Sömnapnésyndrom delas in i centrala (central sömnapné), obstruktiva (obstruktiv sömnapné) och kombinerat central-obstruktiva typer.

Engelsk definition

Disorders characterized by multiple cessations of respirations during sleep that induce partial arousals and interfere with the maintenance of sleep. Sleep apnea syndromes are divided into central (see SLEEP APNEA, CENTRAL), obstructive (see SLEEP APNEA, OBSTRUCTIVE), and mixed central-obstructive types.

Svenska synonymer

Sömnrelaterade andningsproblem Ostruktivt sömnapnésyndrom

Engelska synonymer

Apnea Syndrome, Sleep Apnea Syndromes, Sleep Sleep Apnea Syndrome Sleep Hypopnea Hypopnea, Sleep Hypopneas, Sleep Sleep Hypopneas Apnea, Sleep Apneas, Sleep Sleep Apnea Sleep Apneas Sleep Apnea, Mixed Central and Obstructive Mixed Central and Obstructive Sleep Apnea Sleep Apnea, Mixed Mixed Sleep Apnea Mixed Sleep Apneas Sleep Apneas, Mixed Hypersomnia with Periodic Respiration Sleep-Disordered Breathing Breathing, Sleep-Disordered Sleep Disordered Breathing