Sleep Apnea, Obstructive

Obstruktiv sömnapné

Svensk definition

En sömnstörning som kännetecknas av återkommande andningsstillestånd under sömnen, trots ihållande andningsförsök. Den beror på hinder i de övre luftvägarna. Andningspauserna kan orsaka hyperkapni eller syrebrist. Hjärtrytmrubbningar och ökning av systemiskt blodtryck och lungartärtryck kan förekomma. Frekventa delvisa uppvaknanden förekommer under hela sömnperioden och resulterar i relativ sömnbrist och trötthet under dagen. Obstruktiv sömnapné hänger samman med andra tillstånd som fetma, akromegali, myxödem, mikrognati, myotonisk dystrofi, adenotonsillär hypertrofi och neuromuskulära sjukdomar.

Engelsk definition

A disorder characterized by recurrent apneas during sleep despite persistent respiratory efforts. It is due to upper airway obstruction. The respiratory pauses may induce HYPERCAPNIA or HYPOXIA. Cardiac arrhythmias and elevation of systemic and pulmonary arterial pressures may occur. Frequent partial arousals occur throughout sleep, resulting in relative SLEEP DEPRIVATION and daytime tiredness. Associated conditions include OBESITY; ACROMEGALY; MYXEDEMA; micrognathia; MYOTONIC DYSTROPHY; adenotonsilar dystrophy; and NEUROMUSCULAR DISEASES. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p395)

Svenska synonymer

Obstruktiv sömnapne OSAS

Engelska synonymer

Apneas, Obstructive Sleep Obstructive Sleep Apneas Sleep Apneas, Obstructive Obstructive Sleep Apnea Syndrome Obstructive Sleep Apnea OSAHS Syndrome, Sleep Apnea, Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Obstructive Apnea, Obstructive Sleep Sleep Apnea Hypopnea Syndrome Syndrome, Obstructive Sleep Apnea Upper Airway Resistance Sleep Apnea Syndrome Syndrome, Upper Airway Resistance, Sleep Apnea