Myxedema

Myxödem

Svensk definition

Ett tillstånd som kännetecknas av torra, vaxartade svullnader (ödem) med onormal ansamling av mukopolysackarider i huden och andra vävnader. Sjukdomen beror på en brist på sköldkörtelhormon. Huden runt ögonen och på kinderna blir uppsvälld, och ansiktet uttryckslöst, med svullen näsa och tjocka läppar.

Engelsk definition

A condition characterized by a dry, waxy type of swelling (EDEMA) with abnormal deposits of MUCOPOLYSACCHARIDES in the SKIN and other tissues. It is caused by a deficiency of THYROID HORMONES. The skin becomes puffy around the eyes and on the cheeks. The face is dull and expressionless with thickened nose and lips.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myxedemas