Glycosaminoglycans

Glykosaminoglykaner

Svensk definition

Heteropolysackarider som innehåller en N-acetylerad hexosamin i en typisk, upprepad disackaridenhet. I upprepningarna i strukturen hos varje disackarid ingår omväxlande 1,4- och 1,3-bindningar bestående antingen av N-acetylglukosamin eller N-acetylgalaktosamin.

Engelsk definition

Heteropolysaccharides which contain an N-acetylated hexosamine in a characteristic repeating disaccharide unit. The repeating structure of each disaccharide involves alternate 1,4- and 1,3-linkages consisting of either N-acetylglucosamine (see ACETYLGLUCOSAMINE) or N-acetylgalactosamine (see ACETYLGALACTOSAMINE).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mucopolysaccharides Glycosaminoglycan