Hyaluronic Acid

Hyaluronsyra

Svensk definition

En naturlig mukopolysackarid med hög viskositet och med omväxlande beta-(1-3)-glukuronid- och beta-(1-4)-glukosaminidbindningar. Ämnet finns i navelsträngen (Whartons gelé), i glaskroppen, i ledvätska, i sjukliga leder och i hemolytiska streptokocker grupp A och C. Vid progeria föreligger höga nivåer i urin.

Engelsk definition

A natural high-viscosity mucopolysaccharide with alternating beta (1-3) glucuronide and beta (1-4) glucosaminidic bonds. It is found in the UMBILICAL CORD, in VITREOUS BODY and in SYNOVIAL FLUID. A high urinary level is found in PROGERIA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid, Hyaluronic Amo Vitrax Vitrax, Amo Biolon Etamucine Hyaluronan Hyvisc Luronit Sodium Hyaluronate Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Sodium Amvisc Healon