Carbohydrates

Kolhydrater

Svensk definition

En klass organiska föreningar som består av kol, väte och syre med förhållandet Cn(H2O)n. Den största klassen organiska föreningar, inklusive stärkelse, glykogen, cellulosa, polysackarider och enkla monosackarider.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carbohydrate