Cellulose

Cellulosa

Svensk definition

En polysackarid med glukosenheter, bundna som i cellobios. Den utgör huvudbeståndsdelen i växtfibrer; bomull är den renaste naturligt förekommande formen av cellulosa. Ämnet är basråvara för många de rivat med användning i kromatografi, jonbytesmaterial, sprängmedel och farmaceutiska preparat.

Engelsk definition

A polysaccharide with glucose units linked as in CELLOBIOSE. It is the chief constituent of plant fibers, cotton being the purest natural form of the substance. As a raw material, it forms the basis for many derivatives used in chromatography, ion exchange materials, explosives manufacturing, and pharmaceutical preparations.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Polyanhydroglucuronic Acid Acid, Polyanhydroglucuronic alpha-Cellulose alpha Cellulose Rayophane Avicel Heweten Sulfite Cellulose Alphacel