Biomedical and Dental Materials

Biomedicinska- och tandfyllningsmaterial

Svensk definition

Ämnen som används inom biomedicin och tandläkekonst för sina fysiska, och icke kemiska, egenskaper.

Engelsk definition

Substances used in biomedicine or dentistry predominantly for their physical, as opposed to chemical, properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.