Glycosides

Glykosider

Svensk definition

Varje förening innehållande ett socker, i vilket den hydroxylgrupp som är kopplad till det första kolet ersatts med en alkohol-, fenol- eller annan grupp. De benämns utifrån det socker de innehåller, som t ex glukosid (glukos), pentosid (pentos), fruktosid (fruktos) osv. Vid hydrolys bildas en sockerdel och en icke-sockerdel (aglykon).

Engelsk definition

Any compound that contains a constituent sugar, in which the hydroxyl group attached to the first carbon is substituted by an alcoholic, phenolic, or other group. They are named specifically for the sugar contained, such as glucoside (glucose), pentoside (pentose), fructoside (fructose), etc. Upon hydrolysis, a sugar and nonsugar component (aglycone) are formed. (From Dorland, 28th ed; From Miall's Dictionary of Chemistry, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glycoside