Synovial Fluid

Ledvätska

Svensk definition

Den klara, sega vätska som utsöndras av synovialhinnan. Den innehåller mucin, albumin, fett och mineralsalter och har till uppgift att smörja lederna.

Engelsk definition

The clear, viscous fluid secreted by the SYNOVIAL MEMBRANE. It contains mucin, albumin, fat, and mineral salts and serves to lubricate joints.

Svenska synonymer

Synovialvätska

Engelska synonymer

Fluid, Synovial Fluids, Synovial Synovial Fluids Synovia