Acromegaly

Akromegali

Svensk definition

En sjukdom orsakad av överproduktion av tillväxthormon, vilket leder till gradvis förstoring av huvud och ansikte, händer och fötter, samt bröstkorg. Tillståndet är förenat med en mångfald andra sjukd omssymtom, som t ex nedsatt glukostolerans, högt blodtryck, artrit och muskelsvaghet. Ursprunget till sjukdomen är oftast ett somatotropinproducerande hypofysadenom.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Somatotropin Hypersecretion Syndrome (Acromegaly) Hypersecretion Syndrome, Somatotropin (Acromegaly) Hypersecretion Syndromes, Somatotropin (Acromegaly) Somatotropin Hypersecretion Syndromes (Acromegaly) Syndrome, Somatotropin Hypersecretion (Acromegaly) Syndromes, Somatotropin Hypersecretion (Acromegaly) Inappropriate GH Secretion Syndrome (Acromegaly) Inappropriate Growth Hormone Secretion Syndrome (Acromegaly)