Human Growth Hormone

Humant tillväxthormon

Svensk definition

Ett peptidhormon med 191 aminosyror som utsöndras av människans adenohypofys. Hormonet kallas även GH eller somatotropin. Ett syntetiskt tillväxthormon, somatropin, har kommit att ersätta den naturliga formen som terapeutiskt preparat vid behandling av t ex dvärgväxt hos barn med tillväxthormonbrist.

Engelsk definition

A 191-amino acid polypeptide hormone secreted by the human adenohypophysis (PITUITARY GLAND, ANTERIOR), also known as GH or somatotropin. Synthetic growth hormone, termed somatropin, has replaced the natural form in therapeutic usage such as treatment of dwarfism in children with growth hormone deficiency.

Svenska synonymer

Genotropin Humatrope Norditropin Saizen Somatropin

Engelska synonymer

Growth Hormone, Human hGH (Human Growth Hormone) Somatropin (Human) Somatotropin (Human) Somatropin Serostim Zomacton Cryo-Tropin Cryo Tropin CryoTropin Recombinant Human Growth Hormone (Mammalian) r-hGH-M r-hGH(m) Humatrope Umatrope Maxomat Norditropin Norditropin Simplexx Norditropine Nutropin Omnitrope Saizen Genotropin Genotonorm