Growth Hormone

Tillväxthormon

Svensk definition

En polypeptid som utsöndras av adenohypofysen (främre hypofysloben). Tillväxthormon, eller somatotropin, stimulerar till mitos, celldifferentiering och celltillväxt. Artspecifika tillväxthormoner har framställts på syntetisk väg.

Engelsk definition

A polypeptide that is secreted by the adenohypophysis (PITUITARY GLAND, ANTERIOR). Growth hormone, also known as somatotropin, stimulates mitosis, cell differentiation and cell growth. Species-specific growth hormones have been synthesized.

Svenska synonymer

Somatotropin Rekombinant tillväxthormon

Engelska synonymer

Pituitary Growth Hormone Somatotropin Growth Hormone, Pituitary Growth Hormone, Recombinant Pituitary Growth Hormones, Recombinant Recombinant Pituitary Growth Hormones Recombinant Growth Hormones Growth Hormones, Recombinant Recombinant Growth Hormone Somatotropins, Recombinant Somatotropin, Recombinant Recombinant Somatotropin Growth Hormones Pituitary, Recombinant Recombinant Somatotropins