Head

Huvud

Svensk definition

Den översta delen av människokroppen, eller den främre eller övre delen av kroppen hos djur, vanligtvis avskiljd från resten av kroppen av nacken, och som inrymmer hjärnan, munnen och sinnesorganen.

Engelsk definition

The upper part of the human body, or the front or upper part of the body of an animal, typically separated from the rest of the body by a neck, and containing the brain, mouth, and sense organs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Heads