Hyperpituitarism

Hyperpituitarism

Svensk definition

Rubbning i den främre delen av hypofysen, med åtföljande överproduktion av adenohypofyshormoner, så som tillväxthormon, prolaktin, tyrotropin, lutotropin, follikelstimulerande hormon och kortikotropin. Hyperpituitarism orsakas vanligtvis av ett verksamt adenom.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pituitary LH Hypersecretion Hypersecretion, Pituitary LH LH Hypersecretion, Pituitary Luteinizing Hormone, Inappropriate Secretion Inappropriate Luteinizing Hormone Secretion Inappropriate LH Secretion Syndrome Pituitary TSH Hypersecretion Hypersecretion, Pituitary TSH TSH Hypersecretion, Pituitary Thyroid Stimulating Hormone, Inappropriate Secretion Inappropriate Thyroid Stimulating Hormone Secretion Inappropriate TSH Secretion Syndrome Pituitary FSH Hypersecretion FSH Hypersecretion, Pituitary Hypersecretion, Pituitary FSH Inappropriate FSH Secretion Syndrome Follicle Stimulating Hormone, Inappropriate Secretion Inappropriate Follicle Stimulating Hormone Secretion