Hyperprolactinemia

Hyperprolaktinemi

Svensk definition

Förhöjda nivåer av prolaktin i blodet, vilket kan vara associerat med amenorré och galaktorré. Vanliga orsaker kan vara prolaktinom, medicineringseffekter, njursvikt, granulomatösa tillstånd i hypofysen, samt störningar som motverkar hypotalamus blockering av prolaktinfrisättning. Även ektopisk produktion av prolaktin kan förekomma.

Engelsk definition

Increased levels of PROLACTIN in the BLOOD, which may be associated with AMENORRHEA and GALACTORRHEA. Relatively common etiologies include PROLACTINOMA, medication effect, KIDNEY FAILURE, granulomatous diseases of the PITUITARY GLAND, and disorders which interfere with the hypothalamic inhibition of prolactin release. Ectopic (non-pituitary) production of prolactin may also occur. (From Joynt, Clinical Neurology, 1992, Ch36, pp77-8)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyperprolactinemias Prolactin, Inappropriate Secretion Inappropriate Secretion Prolactin Secretion Prolactin, Inappropriate Inappropriate Prolactin Secretion Syndrome Prolactin Hypersecretion Syndrome Hypersecretion Syndrome, Prolactin Syndrome, Prolactin Hypersecretion Hyperprolactinaemia Inappropriate Prolactin Secretion Prolactin Secretion, Inappropriate Secretion, Inappropriate Prolactin