Adrenocorticotropic Hormone

Adrenokortikotropiskt hormon

Svensk definition

Hypofyshormon som stimulerar utsöndringen av adrenokortikosteroider och främjar tillväxten av binjurebark. Det återfinns också i urin hos kvinnor och i serum hos dräktiga ston. Hormonet är en enkelkedjad polypeptid av 39 aminosyror, av vilka de 24 första är gemensamma för all arter. Denna sekvens av 24 aminosyror sägs stå för peptidens biologiska aktivitet, medan den återstående sekvensen av 15 aminosyror antas vara nödvändig för immunologisk specificitet.

Engelsk definition

An anterior pituitary hormone that stimulates the ADRENAL CORTEX and its production of CORTICOSTEROIDS. ACTH is a 39-amino acid polypeptide of which the N-terminal 24-amino acid segment is identical in all species and contains the adrenocorticotrophic activity. Upon further tissue-specific processing, ACTH can yield ALPHA-MSH and corticotrophin-like intermediate lobe peptide (CLIP).

Svenska synonymer

ACTH Kortikotropin

Engelska synonymer

Hormone, Adrenocorticotropic ACTH (1-39) ACTH Corticotrophin Corticotropin Corticotropin (1-39) Corticotrophin (1-39) Adrenocorticotrophic Hormone Hormone, Adrenocorticotrophic 1-39 ACTH Adrenocorticotropin