Receptors, Corticotropin

Kortikotropinreceptorer

Svensk definition

Cellytereceptorer som binder kortikotropin (ACTH) med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar. Farmakologiska studier antyder att det kan finnas ett flertal ACTH-receptorer. En ACTH-receptor har klonats och tillhör en underfamilj av G-proteinbundna receptorer. Förutom i binjurebarken förekommer ACTH-receptorer i hjärnan och immunsystemet.

Engelsk definition

Cell surface receptors that bind CORTICOTROPIN; (ACTH, adrenocorticotropic hormone) with high affinity and trigger intracellular changes. Pharmacology suggests there may be multiple ACTH receptors. An ACTH receptor has been cloned and belongs to a subfamily of G-protein-coupled receptors. In addition to the adrenal cortex, ACTH receptors are found in the brain and immune systems.

Svenska synonymer

ACTH-receptorer Receptorer, ACTH Receptorer, kortikotropin

Engelska synonymer

ACTH Receptors Adrenocorticotropic Hormone Receptor Hormone Receptor, Adrenocorticotropic Receptor, Adrenocorticotropic Hormone Receptors, Adrenocorticotropic Hormone Corticotropin Receptor Receptor, Corticotropin Corticotropin Receptors Receptors, ACTH ACTH Receptor Receptor, ACTH Adrenocorticotropic Hormone Receptors Hormone Receptors, Adrenocorticotropic