Obesity

Fetma

Svensk definition

Ökning av kroppsvikten utöver det förväntade i förhållande till övriga fysiska parametrar till följd av onormalt stor ansamling av fett i kroppen. Vid en kroppsvikt som är mer än två gånger idealvikten anses sjuklig fetma föreligga.

Engelsk definition

A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).

Svenska synonymer

Adipositas Obesitet

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.